Til støttepersoner

Under dette menypunktet fins veiledning og tips til støttepersoner.

Her kan du finne informasjon som hjelper deg å hjelpe mennesker med utviklingshemning å bruke Ja,vi kan! og å bli mer selvgående i det digitale samfunnet.