Samtaler med brukere

Vi har laget samtalemateriell som kan brukes for trening av brukerne i digitale ferdigheter.

For kunnskaps- og forståelses-delen av ‘Ja, vi kan!’ har vi utarbeidet en plakatserie som kan brukes for å samtale om utviklingen av samfunnet, hvordan vi gjør ting i dag og hvordan vi gjorde det før.

En motivasjonsblomst bygger steg for steg opp en forståelse for hvorfor det kan være nyttig å tilegne seg digitale ferdigheter.

Vi har laget en plakatserie om nettvett som kan brukes for å forklare gode kjøreregler når brukerne er på nettet. Nettvett forteller deg hva som er smart å gjøre på nettet og hvordan du kan være forsiktig på nettet. Brukerne bør ha tilgang til en person de stoler på og som de kan snakke med om det som skjer på nettet.

Plakatseriene kan brukes fritt og tilpasses lokale behov. Gjenbruk og tilpassinger skal merkes ‘© Karde AS og NFU’.

Startside