Kilder og fagstoff

Artikler, publikasjoner

Nettsteder

Nettvett

Nettvett er fornuftig atferd på internett. Det finnes flere nettvettregler og -råd om hvordan brukere bør «oppføre seg» på nettet og særlig i sosiale medier. 

‘Ja, vi kan!’ sine lettleste nettvettregler for kurs og samtaler fins som en plakatserie her.

Nedenfor fins et lite utvalg av eksterne nettsider med informasjon om nettvett:

Vi anbefaler at en støttepersonen går gjennom nettvett sammen med brukeren.

Ungdommene reagerer på et innlegg som aldri burde vært delt på nettet.

Startside