Møter før og nå

Møter før

Mennesker i tre forskjellige møter

Mennesker som sitter i vanlige møter.

Før nettet kom, måtte alle på et møte
være i samme rom.

Det var lett
hvis alle jobbet på samme sted
eller nær hverandre.

De som jobbet langt fra hverandre,
fikk lang reisevei.
Reisen kunne ta lang tid,
for eksempel fra en annen by.

Møter nå

fire mennesker i et videomøte

Disse fire vennene har et video-møte over nettet.
De bor ikke i samme by,
men de snakker sammen hver uke.

I dag er det mulig å ha møter
uten at alle sitter i samme rom.
Da holder vi video-møter over nettet.

De som ikke sitter i samme rom,
kan se hverandre på skjermer.
De kan også snakke med hverandre.

Det går bra at noen er i Norge
og andre er i et annet land.