Bøker, blader og aviser før og nå

Lesestoff før

Åpen bok, aviser og tidsskrifter

Bøker, blader og aviser fantes tidligere
bare på papir.

Før i tiden var alle bøker, blader og
aviser trykket på papir.

Folk kjøpte dem i bok-handelen,
i kiosken eller butikken.

Mange lånte bøker på biblioteket
og leste blader og aviser der.

I veldig mange hjem er det
fortsatt bokhyller med papirbøker.

Lesestoff nå

Tekst og bilde om elefant på nettbrett

Du kan ta med deg digitalt lesestoff
overalt og lese det når du vil.
Du trenger internett, 
hvis du ikke har lastet lesestoffet ned
på mobilen eller nettbrettet.

Fortsatt kan du kjøpe bøker, blader og
aviser på papir.
Du kan også lese dem på mobilen, PC-en, Mac-en
og på nettbrettet.

Det fins mange bøker, blader og aviser på nettet.
På nettet kan de
også inneholde film.
Noen syns at det er bedre
å se film enn å lese.

E-bøker er bøker som du kan laste ned
på mobilen eller nettbrettet.

Noen e-bøker, blader og aviser på nettet
koster penger å bestille eller lese.